हळूच मजला पाहशील का ?


प्रित फ़ुला रे आज अवचित असा अचानक येशील का ?
लाजलाजूनी चूर होताना हळूच मजला पाहशील का ?
तुझीच वेडी धुंद होऊनी रात्र रात्र मी जागताना
इंद्रधनुचे सप्तरंग तु स्वप्नी माझ्या भरशील का ?

क्षणाक्षणाला कणाकणांमध्ये भास तुझा रे होताना
आयुष्यात माझ्या तु गंध प्रीतीचा भरशील का ?
प्रित फ़ुला रे आज अवचित असा अचानक येशील का ?
लाजलाजूनी चूर होताना हळूच मजला पाहशील का ?

ओढ मला रे तुझी असताना सहवासाने तुझ्या
मला स्वर्गसुख तू देशील का ?
कधी अचानक पाऊस बनुनी चिंब भिजवूनी जाशील का ?
स्वप्नामधल्या स्वप्न फ़ुला रे वास्तवात तू येशील का?
प्रित फ़ुला रे आज अवचित असा अचानक येशील का ?
लाजलाजूनी चूर होताना हळूच मजला पाहशील का ?

तुझ्या वाचुनी जगणे माझे व्यर्थ असे रे असताना
उगाच “तिला” तू पाहशील का ?
झुरताना मी तुझ्याचसाठी तु कुणावर भाळशील का ?
साथ मी देईन तुलाच जन्मभर तुही माझाच राहशील का ?
प्रित फ़ुला रे आज अवचित असा अचानक येशील का ?
लाजलाजूनी चूर होताना हळूच मजला पाहशील का ?

One Response to “हळूच मजला पाहशील का ?”

 1. प्रित फ़ुला रे आज अवचित असा अचानक येशील का ?
  लाजलाजूनी चूर होताना हळूच मजला पाहशील का ?
  तुझीच वेडी धुंद होऊनी रात्र रात्र मी जागताना
  इंद्रधनुचे सप्तरंग तु स्वप्नी माझ्या भरशील का ?

  क्षणाक्षणाला कणाकणांमध्ये भास तुझा रे होताना
  आयुष्यात माझ्या तु गंध प्रीतीचा भरशील का ?
  प्रित फ़ुला रे आज अवचित असा अचानक येशील का ?
  लाजलाजूनी चूर होताना हळूच मजला पाहशील का ?

  ओढ मला रे तुझी असताना सहवासाने तुझ्या
  मला स्वर्गसुख तू देशील का ?
  कधी अचानक पाऊस बनुनी चिंब भिजवूनी जाशील का ?
  स्वप्नामधल्या स्वप्न फ़ुला रे वास्तवात तू येशील का?
  प्रित फ़ुला रे आज अवचित असा अचानक येशील का ?
  लाजलाजूनी चूर होताना हळूच मजला पाहशील का ?

  तुझ्या वाचुनी जगणे माझे व्यर्थ असे रे असताना
  उगाच “तिला” तू पाहशील का ?
  झुरताना मी तुझ्याचसाठी तु कुणावर भाळशील का ?
  साथ मी देईन तुलाच जन्मभर तुही माझाच राहशील का ?
  प्रित फ़ुला रे आज अवचित असा अचानक येशील का ?
  लाजलाजूनी चूर होताना हळूच मजला पाहशील का ?

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदला )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: