नाही मी म्हणणार नाही


मागून बघ जीव ही
मागून बघ जीव ही
नाही मी म्हणणार नाही
नको करुस माझ्या प्रेमाची मस्करी
पुन्हा मी मिळणार नाही
तुझा झालो तेव्हाच मी
माझ्यासाठी सपलो होतो
प्र त्येक क्षण तुझ्यासाठी
तुझ्या बरोबरच जगलो आहे
श्वसांच्या प्रत्येक स्पंदणात
फक्त तुलाच तर जपले आहे
श्वास ही नाही मी म्हणणार नाही
नको करुस माझ्या प्रेमाची मस्करी
पुन्हा मी मिळणार नाही
तुझे मज़े काही असते
कधी कळलेच नाही
तुझ्या शिवाय जगायचे
स्वप्न ही पडले नाही
मागून घे स्वप्ने ही नाही
मी म्हणणार नाही
नको करुस माझ्या प्रेमाची मस्करी
पुन्हा मी मिळणार नाही
स्वर्ग सजवायचा तुज्यासाठी
म्हणून सार करत होतो
जमिनीवर उभे राहून
आकाशालही पकडत होतो
उगडून भाग मूठ ही
नाही मी म्हणणार नाही
नको करुस माझ्या प्रेमाची मस्करी
पुन्हा मी मिळणार नाही
ईतकेच सांगतो तुला ही
माझ्या शिवाय जमणार नाही
आणि तुझे ते तरफडणे
मे सहन करणार नाही
मागून हे अंत ही
नाही मी म्हणणार नाही
नको करुस माझ्या प्रेमाची मस्करी
पुन्हा मी मिळणार नाही

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदला )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: